שיתוף

דרכי הוצאה מהוצאה לפועל לחירות

יציאה לדרך חדשה-מהוצאה לפועל לחרות

ניתוח חוקי הוצאה לפועל הוצל"פ :

 

בהוצאה לפועל(הוצלפ) הם בנו תוכנית הבראה כלכלית כללית מאוד בין 12 שעות ולא יותר מ20 שעות  שנקראת צו לשיקום כלכלי 

 

מתוך תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי: 

 

"בתקנות אלה –

”הכשרה כלכלית“ – הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שעובר יחיד במערך ההכשרה;

”מערך ההכשרה“ – כמשמעותו בתקנה 2.

2.

מערך הכשרה כלכלית ותוכניות הכשרה כלכלית

(א)

הממונה ורשות האכיפה והגבייה יפעילו מערך הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה.

(ב)

הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה תכלול תכנים בנושאים שלהלן:

(1)

הקניית ידע וכלים פיננסיים, שיסייעו ליחיד להימנע מחזרה לחובות, בין השאר בנושאים האלה: בניית תקציב והתנהלות נכונה עם תקציב; צרכנות נבונה; אשראי וחובות; התנהלות כלכלית במסגרת הליכי חדלות הפירעון ואחריהם; מיצוי אפשרויות תעסוקה והגדלת הכנסה; מיצוי זכויות; התנהלות כלכלית ארוכת טווח, בנקאות ופנסיה;

(2)

העלאת מודעות לגורמים המשפיעים על מצב כלכלי והעצמה כלכלית;

(3)

כלים ליישום הידע שנרכש, לשיפור ההתנהלות הכלכלית ולשימורה לאורך זמן ולשילובו של היחיד במרקם החיים הכלכליים.

(ג)

תוכנית ההכשרה הכלכלית לא תפחת מ־12 שעות ולא תעלה על 20 שעות.

(ד)

על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג), הממונה, בתיאום עם מנהל מערכת ההוצאה לפועל, רשאי להורות על תוכנית ייחודית לפי מאפייני המשתתפים בתוכנית או לפי דרך ביצוע ההכשרה הכלכלית, ובכלל זה רשאי הוא להורות כי התוכנית תהיה בהיקף שעות שונה מהקבוע בתקנת משנה (ג) וכן בשפות המותאמות למשתתפים בתוכנית."אני כיועץ מימון וכלכלת המשפחה לא מבין א. איך לא כולנו במדינת ישראל לא קיבלנו לימוד מתי שהוא בחיים שלנו של 20 שעות  בנושא התנהלות נכונה שזה תכלס סדנה של פעם בשבוע למשך 5 שבועות ומסיימים את זה שזה הכי מנימלי שיש- אפילו את זה אין. 

ב. איך הגיוני שאנשים שכבר הגיעו להוצאה לפועל לא מקבלים כלים יותר מתקדמים מ20 שעות תוכן ג. מניתוח שלי ברשת בקושי ויש מידע על הנושא( למה לא לפתוח שיעורים לציבור הרחב למשל כמו האקדמיה הפיננסית שלנו רק בצורה ממוסדת?)

 

פשוט המום מזה.
מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל:  

האם אתם יודעים תוך כמה זמן מותר  בכלל לבנק להפעיל תהליך מכירה של הנכס?  

 

תשובה:

 

על פי  חוק ההוצאה לפועל( תמיד חובה עלינו לבדוק דברים על פי החוקים והתקנות הרלוונטים) 

"אופן הוצאה לפועל של משכנתה או משכון לגבי דירת מגורים  (תיקון מס' 23)  תשס"ב-2002 (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008 (הוראת שעה) תשפ"א-2020

81ב1. (א)  בקשה לפי סעיף 6 לביצוע משכנתה על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד או למימוש משכון על זכויות לגבי דירת מגורים כאמור (בסעיף זה – משכנתה), לא תוגש ללשכת ההוצאה לפועל אלא אם כן חלפו שישה חודשים מהמועד"  מקור החוק
        ועם זאת כמו כל דבר בחיים ישנם מקרים מיוחדים שאפשר לממש את הנכס באופן מיידי לחייב על פי החוק:

"במקרים הבאים, ניתן להגיש בקשה לביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון ללא צורך בהמתנה של שישה חודשים:

 • החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת מבלי להחזיר את החוב.

 • החייב הונה את הזוכה או נושים אחרים (אנשים שהוא חייב להם חובות כלשהם) או שבכוונתו להונות אותם.

 • בבעלותו של החייב, או בבעלות משותפת שלו ושל בן משפחתו שגר איתו, דירת מגורים נוספת (מלבד דירת המגורים הממושכנת).

 • מונה כונס נכסים לדירת המגורים או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים של החייב.

 • אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, וגובה הסכומים שטרם נפרעו, כולל ריבית הפיגורים, עולה על 10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה." –מקור

 

 חייבים רבים שואלים  וחוששים 

בתהייה  האם כל איחור בתשלום המשכנתא יביא מייד לפתיחת תיק בהוצאה לפועל?

התשובה החוקית על פי מקור הנתונים שנציג לעיל אומר שלא. כלומר?

"הבנק, או מי שלטובתו נרשמה המשכנתא, לא יכול לפתוח תיק הוצאה לפועל מייד עם היווצרות החוב או הפיגור בתשלום. ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד היווצרות החוב (מועד היווצרות הפיגור בתשלום או המועד שבו היה אמור להיות מסולק החוב, שבגינו נרשמה המשכנתא) ואך ורק על החוב שבפיגור (ולא על מלוא סכום ההלוואה). אם במהלך ששת החודשים הללו הסדיר החייב את החוב, לא ניתן לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל"- מקור

כלומר על פי ציצוט זה ככל רק לאחר שישה חודשים ממועד היווצרות החוב ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל. 

כלומר החוק נותן זמן כפי שאנחנו רואים של זמן "חסד" לתקתק את הדברים בצורה משמועית לכן – במידה ואתם חלילה במצב שאתם לא יכולים לשלם את המשכנתא שלכם פנו אלינו היום כי הזמן לא לטובתכם- לחצו כאן לשינוי אצלנו במשפחה בצמיחה אנחנו מעניקים פתרונות מימון אפקטיביים מותאמים אישית ויודעים  לתת את הפתרון הנכון ביותר עבורכם לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים בהוצאה לפועל.

חשוב לי שתבינו  שחובה לתת לכם  

סידור מגורים חלופי זה נושא מאוד כואב ומפחיד  ועם זאת המטרה שלי והחובה מקצועית והערכית שלי זה שאתם תדעו כמה שיותר על ידי המאמרים שאני רושם עבורכם כשירות לציבור.

על פי החוק  והמוסר חייב שיהיה פיתרון לאותם חייבים לפני שימכרו את הנכס שלהם כדי לכסות את החובות ופיגורים.

נלקח מחוק ההוצאה לפועל – סעיף 38(לקיראה נוספת וכמקור נתונים) שנקרא הגנת דירת המגורים בלשון החוק.

קודם כל כלל מכירת נכס לחייב בהוצאה לפועל חייב להיעשות רק על ידי  אישור בית המשפט 

"בית מגורים של חייב בפשיטת רגל ובני משפחה הגרים עמו יימכר במסגרת הליך פשיטת רגל רק באישור בית המשפט"  על פי מקור 

על כל מקרה בית המשפט לא ייאשר את מכירת דירת המגורים מבלי שהוכח שהחייב יזכה לסידור מגורים חלופי

פסק דין מעניין מאוד של לקוחה נגד בנק לאומי ב2010  נאמר בוא  משהו מעניין מאוד 

 

"* ביהמ"ש קבע כי יש לאשר לחייבים לבצע מכר עצמי של דירתם עפ"י סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל, אשר יקיים את האינטרסים שלהם ושל הנושה, וביטל את מינוי כונס הנכסים מטעם הבנק, אשר קיים רק את האינטרסים של באי כוח הבנק." –מקור

כלומר על פי פסק דין זה במקרים מסוימים חייבים יכולים למקור את הנכס שלהם בעצמם על מנת לשלם את חובם-זה מדהים ממש בעיני כי תבינו הבדל בין מימוש כפוי למכירה שיש לך כוח עליה זה שמיים וארץ

מתזכר שוב- (אין באמור ייעוץ משפטי/משכנתאות או ייעוץ אחר אלה רק כמידע שכן אני לא עורך דין 

השימוש בתכנים על אחריות המשתמש בלבד ולא נועדו להחליף ייעוץ משפטי פרטני. משרדנו לא ישא באחריות מכל סיבה שהיא

אלה רק חוקר את המידע הזמין לנו כדי לדעת לעזור לכם בצורה המיטבית ביותר לא רק במימון אלה גם בשיפור החיים שלכם!)  

כחלק מהרצון של המדינה לעזור לאנשים שהסתבכו בהוצאה לפועל(הוצלפ)   

בואו נפתח את זה- איחוד תיקים  (מי נגד מי ואיך לנצל את החוקים והתקנות לטובתנו כאנשים שרוצים שינוי אמיתי

סעיף 74 פרק ז'3: איחוד תיקים-קדימה מתחילים: 

אז  קודם כל חייב ראשי לבקש לבצע איחוד תיקים שזה דבר מאוד משמועתי -למה? ובכן בוא נראה את סעיף 74 טו1 בבקשה: 

צו זה מדבר על איחוד תיקים בצו תשלומים- מקור. יש תיקים שלא ניתן לאחד על פי מקור:

א)תיקי מזונות

ב)תיקי פסק דין בעניין שאינו כספי, כגון: צו עשה, מימוש משכון, משכנתא וכו'.

ג)תיקי שטרות, שבהם הוגשה התנגדות לביצוע שטר, כאשר ההתנגדות לא הוכרעה על-ידי בית המשפט.

 

בתכלס למי פונים?

קודם כל וזה הכי הרבה עושה שכל- ללשכה שבא נפתחו מרבית תיקי הוצאה לפועל.

רשימת מסמכים נדרשים להליך- מעודכן ליוני 2024

מסמכים כלליים:

צילום תעודת הזהות של החייב עם רישום הילדים והכתובת (בצירוף הספח).

צילום רישיון הרכב שברשותו של החייב או שמוחזק על-ידי בני המשפחה האחרים.

צילום מאגרת הארנונה העדכנית.

מסמכים הקשורים לנכס:

 

צילום נסח הרישום של הדירה, או הסכם החכירה, או השכירות שלה וכן צילום מרישיון הבנייה.

רשימה מפורטת ומדויקת של תכולת הדירה. במקרה שהדירה מבוטחת יש לצרף גם צילום של פוליסת הביטוח.

מסמכים פיננסיים:

 

צילום של חשבונות חשמל וטלפון של 6 החודשים האחרונים של דירת המגורים של החייב.

צילומים של חשבונות הבנקים המוחזקים בידו של החייב ובידי בן/ת זוגו, כולל: תנועות כרטיס אשראי, הרשאות, הוראות קבע, הלוואות, תשלומי משכנתא לתקופה של 4 חודשים שקדמו להגשתם.

צילום מאישורי הבנקים לגבי יתרות כספים המוחזקים על שם החייב, על שם בן/ת זוגו או על שם ילדיו בתוכניות חיסכון, קופת גמל, ניירות ערך, מט"ח, וכו' כשהם ערוכים לסוף החודש האחרון לפני הגשת האישור.

צילומים מתלושי המשכורת של החייב או של בן/ת זוגו לשלושת החודשים האחרונים וכן צילום דו"חות או שומות שהגיש החייב לפקיד השומה בשנתיים האחרונות וצילום דו"חות מע"מ האחרונים.

טפסים נוספים:

 

טפסים נוספים כפי שמצוין בטופס השאלון וכתב ויתור הסודיות.

יש למלא בטופס את פרטי התיקים הנדרשים לאיחוד או לחלופין לצרף תדפיס של רשימת התיקים (ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר רשות האכיפה והגבייה).נדחה בבנק? אל תתייאשו: משכנתא גם למסורבי בנקים!

רכישת דירה היא חלום עבור רבים בישראל, אך עבור חלקים מסוימים באוכלוסייה, החלום הזה עלול להיתקל בקשיים משמעותיים. בנקים נוטים לסרב לאשר משכנתא ללווים בעלי היסטוריה פיננסית בעייתית, כגון:

 • הוצאה לפועל: חובות, הליכים משפטיים ואי עמידה בתשלומים עלולים להוביל לרישום "ליטיגציה" במערכת BDI, מה שמקשה מאוד על קבלת משכנתא.

 • דירוג אשראי נמוך: צבירת חובות, איחורים בתשלומים ואף פתיחת תיק פשיטת רגל פוגעים בדירוג האשראי שלכם, ועלולים להוביל לסירוב מהבנקים.

 • היעדר הכנסה קבועה: עצמאיים, בעלי עסקים קטנים ואנשים העובדים במשרות לא קבועות עלולים להיתקל בקשיים בקבלת משכנתא, כיוון שהבנקים רואים בהם לווים בסיכון גבוה יותר.

אבל אל תתייאשו! גם עבור מסורבי בנקים קיימות אפשרויות רבות לרכישת דירה באמצעות משכנתא. פתרונות אלו כוללים:

 • פנייה לגופים חוץ-בנקאיים: חברות פיננסיות וגופים פרטיים רבים מציעים משכנתאות בתנאים מותאמים אישית, תוך התחשבות במצבכם הפיננסי הייחודי.

 • משכנתא הפוכה: פתרון זה מתאים לבעלי דירות מגורים מבוגרים, ומאפשר להם לקבל הלוואה כנגד שווי הדירה.

 • משכנתא עם ערבים: ערבים חזקים ובעלי יכולת החזר גבוהה יכולים להגדיל את הסיכויים שלכם לקבל משכנתא מהבנק.

 • שיפור המצב הפיננסי: לפני פנייה חוזרת לבנק, מומלץ לנסות לשפר את המצב הפיננסי שלכם ככל האפשר, באמצעות פירעון חובות, הסדרת תיקים בהוצאה לפועל ושמירה על היסטוריה פיננסית תקינה.

חשוב לפנות לייעוץ מקצועי: יועץ משכנתאות מנוסה יוכל לנתח את מצבכם הפיננסי, לבחון את כל האפשרויות העומדות בפניכם ולסייע לכם בבניית תיק משכנתא אטרקטיבי שיגדיל את הסיכויים שלכם לקבל משכנתא בתנאים טובים.

רכישת דירה היא צעד משמעותי בחיים, ועם ליווי מקצועי נכון, גם מסורבי בנקים יכולים להגשים את החלום שלהם ולרכוש בית משלהם.

טיפים נוספים:

 • השוואת הצעות: אל תסתפקו בהצעה אחת! פנו לגופים פיננסיים שונים והשוואו הצעות ריבית, תנאי החזר ועלויות נלוות. פנו ליועץ פתרונות  פינננסים אפקטיביים

 • התמקחות: אל תהססו להתמקח על תנאי המשכנתא. יועץ משכנתאות מיומן יוכל לעשות זאת עבורכם ולחסוך לכם כסף רב.

 • שקיפות מלאה: היו כנים ושקופים מול הגורמים המממנים לגבי מצבכם הפיננסי. הסתרת מידע עלולה לפגוע בסיכוייכם לקבל משכנתא.

רכישת דירה באמצעות משכנתא גם למסורבי בנקים היא אפשרית בהחלט! בעזרת ליווי מקצועי נכון, תכנון קפדני והתמדה, תוכלו להגשים את חלום הדירה שלכם.

 

יציאה מהוצאה לפועל באמצעות משכנתא על נכס קיים: פתרון ישים!

נתקלתם בקשיים כלכליים ונפתחו נגדכם תיקים בהוצאה לפועל? אל תתייאשו! ייתכן שתוכלו לפתור את החובות ולצאת מההוצאה לפועל באמצעות משכנתא על נכס קיים.

מהי משכנתא מסוג זה וכיצד היא יכולה לעזור לכם?

משכנתא ליציאה מהוצאה לפועל היא הלוואה שניתנת כנגד שווי הנכס שלכם, תוך התחשבות בחובות ובמצבכם הפיננסי. כספי המשכנתא ישמשו לסגירת החובות, ובכך יביאו לסגירת התיקים בהוצאה לפועל ויאפשרו לכם להתחיל דף חדש.

יתרונות משכנתא ליציאה מהוצאה לפועל:

 • פתרון כולל: סגירת כל החובות והסדרת ההוצאה לפועל תחת הלוואה אחת.

 • שקט נפשי: ביטול הליכי גבייה, עיקולים ואיומים על פינוי.

 • שיפור האשראי: סגירת תיקים בהוצאה לפועל משפרת את דירוג האשראי שלכם.

 • הזדמנות חדשה: התחלה חדשה ללא נטל חובות ועם אפשרות לבנות עתיד כלכלי יציב יותר.

חשוב לציין: קבלת משכנתא ליציאה מהוצאה לפועל אינה פשוטה, ודורשת עמידה בתנאים מסוימים, כגון:

 • שווי נכס מספיק: שווי הנכס צריך להיות גבוה מספיק כדי לכסות את יתרת החובות, בתוספת הריבית ועלויות המשכנתא.

 • יכולת החזר: הוכחה ליכולת כלכלית לעמוד בתשלומי המשכנתא החודשיים.

 • היסטוריה פיננסית: מצב פיננסי סביר יחסית, ללא חובות רבים או הליכים משפטיים פתוחים.

כיצד ניתן להגדיל את הסיכויים לקבלת משכנתא?

 • ייעוץ מקצועי: מומלץ לפנות לייעוץ משכנתאות מנוסה המתמחה בהלוואות ליציאה מהוצאה לפועל. יועץ יבחן את מצבכם, יבנה תיק משכנתא אטרקטיבי וילווה אתכם לאורך כל התהליך.

 • שיפור המצב הפיננסי: ככל שתוכלו לשפר את מצבכם הפיננסי לפני פנייה למשכנתא, כך יגדלו הסיכויים שלכם לקבל אישור. עשו מאמץ לסגור חובות קטנים, לשפר את דירוג האשראי וליצור היסטוריה פיננסית תקינה.

 • שקיפות: היו כנים ושקופים מול הגורמים המממנים לגבי מצבכם הפיננסי. הסתרת מידע עלולה לפגוע בסיכוייכם לקבל משכנתא.

משכנתא ליציאה מהוצאה לפועל היא פתרון יעיל עבור רבים שנקלעו לקשיים כלכליים. בעזרת ליווי מקצועי נכון, תכנון קפדני והתמדה, תוכלו לצאת מההוצאה לפועל, להסדיר את חובותיכם ולחזור לחיים כלכליים בריאים ושקטים.

טיפים נוספים למשכנתא למסורבים:

 • השוואת הצעות: אל תסתפקו בהצעה אחת! פנו לגופים פיננסיים שונים והשוו הצעות ריבית, תנאי החזר ועלויות נלוות.

 • התמקחות: אל תהססו להתמקח על תנאי המשכנתא. יועץ משכנתאות מיומן יוכל לעשות זאת עבורכם ולחסוך לכם כסף רב.

 • ליווי משפטי: במקרים מסוימים, ייתכן שתרצו להיעזר בליווי משפטי לאורך התהליך אנחנו בקבוצה ניתן לכם את הצד המימוני ונחבר אותכם לרשת עורכי דין רלוונטים עבורכם במידה והדבר נדרש.

זכרו: אתם לא לבד! ישנם גורמים רבים שיכולים לסייע לכם לצאת מההוצאה לפועל ולחזור לחיים כלכליים תקינים. אל תהססו לפנות  אלינו עוד היום משכנתא גם למסורבי BDI שלילי: הגשמת חלום הדירה בהישג יד!

חולמים על רכישת דירה אך נדחו בבנק בגלל BDI שלילי? אל תתייאשו! גם עבורכם קיימות אפשרויות רבות לקבלת משכנתא ולמימוש החלום.

מהו BDI שלילי וכיצד הוא משפיע על קבלת משכנתא?

BDI הוא מאגר נתונים פיננסי שבו מרוכז מידע אשראי על כל אדם בישראל. מידע שלילי ב-BDI, כגון צ'קים חוזרים, אי עמידה בתשלומים, הליכי הוצאה לפועל ואפילו פשיטת רגל, עלול לפגוע משמעותית בסיכוייכם לקבל משכנתא מהבנקים.

אבל אל תוותרו! למרות קיומו של BDI שלילי, עדיין קיימות דרכים רבות לקבלת משכנתא:

 • פנייה לגופים חוץ-בנקאיים: חברות פיננסיות וגופים פרטיים רבים מתמחים בהענקת משכנתאות גם ללווים עם BDI שלילי, תוך התחשבות במצבכם ובנסיבות הייחודיות שלכם.

 • משכנתא גישור: פתרון זה מאפשר לכם לקבל הלוואה זמנית כנגד שעבוד נכס קיים, עד לקבלת משכנתא קבועה מהבנק או מגוף חוץ-בנקאי.

 • שיפור ה-BDI: ניתן לפעול לתיקון טעויות במאגר BDI, ולמחיקת מידע שלילי שאינו רלוונטי עוד. ייעוץ משפטי מקצועי יכול לסייע לכם בתהליך זה.

 • משכנתא עם ערבים: ערבים חזקים ובעלי יכולת החזר גבוהה יכולים להגדיל את הסיכויים שלכם לקבל משכנתא מהבנק, גם עם BDI שלילי.

חשוב לפנות לייעוץ מקצועי: יועץ משכנתאות מנוסה ינתח את מצבכם הפיננסי, יבחן את כל האפשרויות העומדות לרשותכם וيبني תיק משכנתא מותאם אישית שיגדיל את הסיכויים שלכם לקבל משכנתא בתנאים טובים.

טיפים נוספים:

 • השוואת הצעות: אל תסתפקו בהצעה  ראשונה או יחידה,בבקשה מכם! פנו לגופים פיננסיים שונים והשוו הצעות ריבית, תנאי החזר ועלויות נלוות.

 • שקיפות: היו כנים ושקופים מול הגורמים המממנים לגבי מצבכם הפיננסי. הסתרת מידע עלולה לפגוע בסיכוייכם לקבל משכנתא.

 • התמדה: ייתכן שתצטרכו להתאמץ מעט יותר כדי לקבל משכנתא עם BDI שלילי, אך אל תתייאשו. התמדה, סבלנות וגישה נכונה יביאו אתכם בסופו של דבר להגשמת חלום הדירה.

רכישת דירה היא צעד משמעותי בחיים, ועם ליווי מקצועי נכון, תכנון קפדני והתמדה, גם בעלי BDI שלילי יכולים להפוך את חלום הדירה למציאות!

 

איחוד הלוואות גם לבעלי BDI שלילי: פתרון יעיל להקלה כלכלית

מתמודדים עם BDI שלילי, חובות מרובים ותשלומים חודשיים גבוהים? ייתכן שאיחוד הלוואות הוא הפתרון המושלם עבורכם!

מהו איחוד הלוואות וכיצד הוא יכול לעזור לכם?

איחוד הלוואות הוא תהליך שבו לוקחים הלוואה אחת גדולה וחדשה, כנגד שעבוד נכס קיים, במטרה לפרוע מספר הלוואות קטנות יותר. כתוצאה מכך, מתקבלים מספר יתרונות משמעותיים:

 • החזר חודשי נמוך יותר: איחוד ההלוואות מאפשר פריסת התשלומים לתקופה ארוכה יותר, ובכך מפחית משמעותית את גובה ההחזר החודשי.

 • הקלה בניהול ההוצאות: במקום להתמודד עם מספר תשלומים שונים לגופים שונים, תצטרכו לשלם תשלום אחד וברור each month, מה שמקל על ניהול התקציב והמעקב אחר ההוצאות.

 • שיפור דירוג האשראי: פירעון ההלוואות הקטנות והסדרת החובות עשויה לשפר את דירוג האשראי שלכם לאורך זמן, ותאפשר לכם לקבל תנאים טובים יותר בהלוואות עתידיות.

חשוב לציין: קבלת משכנתא לאיחוד הלוואות, גם עבור בעלי BDI שלילי, אינה פשוטה, ודורשת עמידה בתנאים מסוימים, כגון:

 • שווי נכס מספיק: שווי הנכס צריך להיות גבוה מספיק כדי לכסות את יתרת ההלוואות, בתוספת הריבית ועלויות המשכנתא.

 • יכולת החזר: הוכחה ליכולת כלכלית לעמוד בתשלומי המשכנתא החודשיים.

 • מצב פיננסי סביר: למרות קיומו של BDI שלילי, חשוב להציג מצב פיננסי סביר יחסית, ללא חובות רבים או הליכים משפטיים פתוחים.

כיצד ניתן להגדיל את הסיכויים לקבלת משכנתא לאיחוד הלוואות?

 • ייעוץ מקצועי: מומלץ לפנות לייעץ משכנתאות מנוסה המתמחה באיחוד הלוואות. יועץ יבחן את מצבכם, יבנה תיק משכנתא אטרקטיבי וילווה אתכם לאורך כל התהליך.

 • שיפור המצב הפיננסי: ככל שתוכלו לשפר את מצבכם הפיננסי לפני פנייה למשכנתא, כך יגדלו הסיכויים שלכם לקבל אישור. עשו מאמץ לסגור חובות קטנים, לשפר את דירוג האשראי וליצור היסטוריה פיננסית תקינה.

 • שקיפות: היו כנים ושקופים מול הגורמים המממנים לגבי מצבכם הפיננסי. הסתרת מידע עלולה לפגוע בסיכוייכם לקבל משכנתא.

איחוד הלוואות יכול להיות פתרון יעיל עבור בעלי BDI שלילי המעוניינים להקל על נטל החובות, לשפר את מצבם הכלכלי וליהנות משקט נפשי. בעזרת ליווי מקצועי נכון, תכנון קפדני והתמדה, תוכלו גם אתם לצאת לדרך חדשה וליהנות מניהול כלכלי תקין ויציב יותר, הרבה יותר.

 

משפחת פרץ מוצאת פתרון: איחוד הלוואות מחזיר להם את השליטה בחיים!

משפחת כהן, זוג צעיר עם שני ילדים קטנים, חוותה קשיים כלכליים משמעותיים. חובות רבים, ריביות גבוהות ותשלומים חודשיים עיקולים גרמו להם לחרדה וללחץ מתמיד. לאחר ניסיונות חוזרים ונשנים לקבל משכנתא לאיחוד הלוואות מהבנקים, נתקלה משפחת כהן בסירוב גורף.

, אך הם לא ויתרו. לאחר חיפוש מעמיק, גילו משפחת כהן את פתרונות פיננסיים אפקטיביים. צוות המומחים של פתרונות פיננסיים אפקטיביים

הקשיב בסבלנות לסיפורם, ניתח את מצבם הפיננסי לעומק והציע להם פתרון מותאם אישית: משכנתא לאיחוד הלוואות בתנאים נוחים ובהתאמה לצרכיהם הייחודיים.

הודות לליווי מקצועי וסבלני של פתרונות פיננסיים עתידים, משפחת כהן הצליחה לקבל משכנתא ואחדה את כל חובותיה. כתוצאה מכך, התשלום החודשי שלהם ירד משמעותית, הם סוף סוף יכלו לנשום לרווחה ולנהל את התקציב שלהם בצורה יעילה יותר.

בנוסף לכך לאחר האיחוד הלוואות עשינו להם תוכנית הבראה כלכלית עם יסודות כלכלת המשפחה(:

סיפורם של משפחת כהן הוא דוגמה מצוינת לכך שאיחוד הלוואות יכול להיות פתרון יעיל גם עבור אלו שנדחו על ידי הבנקים. פתרונות פיננסיים עתידים גאה לסייע למשפחות רבות לצאת מהקשיים הכלכליים ולחזור לחיים כלכליים בריאים ושקטים.

חשוב לציין: שמותיהם ונתוניהם של משפחת כהן בדויים על מנת לשמור על פרטיותם.

פתרונות פיננסיים עתידים מזמינה גם אתכם לפנות לייעוץ ראשוני ללא התחייבות. צוות המומחים שלנו ינתח את מצבכם הפיננסי ויבנה עבורכם תיק משכנתא מותאם אישית, תוך התחשבות בנסיבות הייחודיות שלכם.

אל תתמודדו עם קשיים כלכליים לבד! פנו אלינו עוד היום וקבלו פתרון יעיל שיעזור לכם לחזור לחיים כלכליים בריאים ויציבים.

 

פתרונות פיננסיים אפקטיביים – יחד איתכם, צעד אחר צעד, אל עתיד כלכלי יציב ובטוח יותר!
שיתוף

מאמרים

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA וחלים מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google.

צרו קשר

תשאירו לי הודעה ואחזור אליכם בהקדם.